Ympäristövastuu

 

Yrityksemme tuote torjuu elinkaarensa aikana ympäristönmuutosta toimimalla tehokkaana eristeenä lämmitettyjen sisätilojen ja ulkona vallitsevien sääolosuhteiden välissä.

Tuotteemme perustuu puuhun, yhteen harvoista täysin kierrätettävään rakentamisen raaka-aineeseen. Lämpöä hyvin eristävään ja tiiviiseen ulko-oveen investoiminen on itsessään siis selkeä ympäristöteko.

Ei ole kuitenkaan mitenkään yhdentekevää, kuinka tuhlaavaisesti tuotteemme valmistetaan. Kuten mikä tahansa teollinen tuote, ulko-oven synnyttäminen luonnollisesti käyttää resursseja ja luonnonvaroja. Uskomme kuitenkin, että käyttämällä niitä luontoa ja ympäristöä kunnioittavalla, vastuullisella tavalla, voimme vaikuttaa myönteisesti toimintaympäristöömme; luontoon ja ihmisiin ja parantaa samalla yrityksemme kannattavuutta.

 
Ympäristötyö ja toiminnan kehittäminen on aktiivista ja jatkuvaa, ja etsimme kaiken aikaa keinoja, joilla entistä paremmin voisimme ottaa arvokkaan maapallomme huomioon ja olla kuormittamatta sitä tarpeettomasti.
 

Listaamme seuraavassa esimerkinomaisesti toimia, joilla Päijänne-ovet omalta osaltaan kantaa ympäristö- ja ilmastonmuutoksen torjuntavastuuta.

Toimiamme ympäristön puolesta, esimerkkejä tuotannostamme:

  • Ostamme aina mahdollisimman määrämittaista raaka-ainetta minimoidaksemme hävikin

  • Hyödynnämme ylijäämää aina kun mahdollista. Näillä toimenpiteillä syntyvän jätteen määrä on pieni, taikka esimerkiksi maalien ollessa kyseessä, täysin olematon

  • Keräämme kaiken palavan ja polttokelpoisen jätteen talteen, murskaamme sen hakkeeksi ja poltamme omassa lämpölaitoksessamme tuottaaksemme lämpöenergiaa. Lämpölaitoksen palamisprosessi on tehostettu ja puhdas minimoidaksemme lämpölaitoksen aiheuttamat ympäristöpäästöt. Tuotamme lämpölaitoksessamme tehdashallimme lämmityksen lisäksi myös kaiken prosessilämmön, mitä tuotannossamme tarvitaan. Siltä osin kuin tuotannossa syntyvä polttokelpoinen jäte ei sydäntalvella lämpöenergiaksi täysin riitä, biopolttoainevarastoa täydennetään pääosin omalta paikkakunnalta kerätystä hakerangasta tehdyllä puuhakkeella

  • Jätteen, jota emme voi polttaa tai tuotannossa muuten hyödyntää, lajittelemme ja keräämme huolellisesti ja toimitamme asianmukaiseen jätteidenkäsittelylaitokseen

  • Lähetämme ja vastaanotamme verkkolaskuja ja toivomme kaikkien kumppaneidemmekin seuraavan perässä. Verkkolasku kulkee linjoja pitkin, eikä sitä tarvitse laittaa postiauton kyytiin

  • Kaikki Päijänne-oven kuluttajalähetykset pakataan kierrätysmateriaalia sisältävään pahviin muovin sijasta. Institutionaaliset asiakkaammekin saavat ovilähetyksensä muovikääreessä vain tilanteen tai asiakkaan niin vaatiessa

Toimiamme ympäristön puolesta, esimerkkejä tekemistämme investoinneista:

  • Uusimme ovipuristimemme sähköllä lämpiävästä laitteesta kiertovesijärjestelmällä lämpiäväksi laitteeksi 2017

  • Vaihdatimme koko tehtaamme kattovalaistuksen loisteputkivalaisimista sähköä vähän kuluttaviksi led-valaisimiksi vuonna 2017

  • Uusimme paineilmaverkostomme kokonaisuudessaan ja kompressorit ohjausjärjestelmineen vuonna 2019 minimoidaksemme ilmavuodot ja siten turhan sähkönkulutuksen

Me valitsemme yhteistyökumppaneiksemme sellaisia yrityksiä, jotka itsekin toimivat kestävän kehityksen aatteen ja periaatteiden mukaisesti. Valtaosa hankinnoistamme tehdään isoilta, hyvin organisoiduilta toimittajilta, joilla on oma ympäristöohjelma. Hankimme puuraaka-aineemme yksinomaan puun jäljitettävyysketjun FSC®- ja PEFC™-sertifioinnin saaneilta tavarantoimittajilta.