Rakennusmääräykset ja Päijänne-ovet

 

Viranomaiset asettavat rakennuksille muun muassa lämmöneristävyyteen, palon kestoon ja äänieristävyyteen liittyviä vaatimuksia, jotka on hyvä tuntea jo varhaisessa rakennuslupavaiheessa

Viranomaisen tavoite on varmistaa, että maassamme tuotetaan kestävää ja turvallista rakennuskantaa, joka palvelee kaikkia ihmisiä kaikissa elämänvaiheissaan liikuntarajoitteetkin huomioiden.

Rakentajaa velvoittavat määräykset on kirjoitettu asetuksiin ja kevyemmin alaa säätelevät Hyvän rakennustavan suositukset ovat Ympäristöministeriön ohjeissa. Yhdessä nämä muodostavat niin kutsutun Suomen rakentamismääräyskokoelman. Tämä rakentamismääräyskokoelma uudistettiin hiljattain vastaamaan kestävän ja hyvän rakentamisen nykyaikaisia vaatimuksia. Tietyt velvoitteet kiristyivät uudistuksessa entisestään.

Uudisrakentamista on säädelty kattavimmin

Velvoittavat asetukset säätelevät erityisesti kokonaan uuden asuinrakennuksen rakentamista, eli ns. uudisrakentamista. Velvoitteet vaihtelevat rakennuskohteen mukaan. Uusille pientaloille asetetut vaatimukset on listattu alla. Asuinkerrostaloissa monessa kohtaa velvoitteet ovat vieläkin ankarampia.

Rakentamismääräykset velvoittavat, että uuden pientalon sisääntulokerroksen ulko- ja parvekkeenoven tulee olla

  • U-arvotaan alle 0,7 W/m2K ellei koko rakennuksen kokonaislämmöneristyskykyyn liittyviä laskelmia ole saatavilla ja 1,0 W/m2K, mikäli laskelmat on olemassa,

  • olla vapaalta käyntileveydeltään vähintään 850 mm,

  • eikä saa sisältää kynnystä tai tasoeroa, joka on enemmän kuin 20 mm korkea. Lisäksi kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä.

Uuden pientalon ylemmissä kerroksissa edellä mainituista velvoitteista pätee lämmöneristävyyteen liittyvä U-arvovaatimus.

Remonttikohteiden sääntely on vapaampaa

Toisinaan korjaus‐ ja muutostyötkin ovat niin mittavia, että työ edellyttää rakennuslupaa. Rakennusluvanvaraisissa korjaustöissä velvoitteet sitovat remontoijaa silloin, kun siitä on erikseen asetuksen kussakin pykälässä mainittu. Rakennusluvanvaraisessa remontoimisessa ulko-oville asetettu U-arvovaatimus on 1,0 W/m2K tai parempi. Esteettömyydelle ei pientalojen remontin ollessa kyseessä ole asetettu vaatimuksia.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä Päijänne-ovien kohdalla?

kulkuaukon Vapaa käyntileveys

Päijänne-oven modulimitta-10 levyisessä ovessa kulkuaukon vapaa käyntileveys on 850 mm silloin kun ulko-ovi on avattu vähintään 140° asteen kulmaan. Näin ollen niin sanottu ”kympin ovi” täyttää siis rakennusviranomaisten vaatimuksen käyntileveydestä.

Lämmöneristyskyky

Uskallamme väittää, että Päijänne-ovien perusmallisto on markkinoiden lämpötehokkain, sillä valmistamme yksinomaan 90 mm paksuja, niin sanottuja matalaenergiaovia ja tarjoamme sen markkinoille perusoven hinnalla.

Tämä periaatepäätös takaa sen, että kaikki Päijänne-oven ulko-ovimallit ja autotallin ovat U-arvoltaan 0,7 tai alle sen. Kaikki parvekkeenovet lasikoosta riippumatta alittavat U-arvon 1,0 ja melkein kaikki 0,7 täyslasisia malleja lukuunottamatta.

Kynnyksen korkeus

Päijänne-oven kynnyselementin kokonaiskorkeus on madallettu sekä ulko-, että parvekeovissa 26 mm:iin. Tavanomaisella oven asennustavalla kynnyksen käyntikorkeuden on suunniteltu jäävän sisälattian pinnalta tarkasteltaessa alle vaaditun 20 millimetrin.

Lue lisää rakennusmääräyksistä Ympäristöministeriön omilta sivuilta: http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset

ikkunakehat.jpg